About Us

Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.labada.eu jest Adrianna Korman, ul. Świętokrzyska 27e, 80-180 Gdańsk. NIP: 5833464766, REGON: 523734830.


1. Proces zamawiania usługi pobrania materiału diagnostycznego, zamawiania badań laboratoryjnych odbywa się za pośrednictwem strony, przy czym możliwe jest zamówienie ich telefonicznie.
2. Umowa o świadczenie usług pobrania materiału diagnostycznego zostaje zawarta z chwilą dokonania opłaty w wysokości określonej w Cenniku, za pośrednictwem serwisu Przelewy24, przy czym w razie Usług z płatnością podczas wizyty, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania rezerwacji, a płatność pobierana jest w gotówce lub poprzez kartę płatniczą.

3.W odniesieniu do usług opłacanych za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w przypadku, gdy płatność za usługę nie zostanie zrealizowana, umowa nie zostaje zawarta.

4. Usługi pobrania materiału diagnostycznego są usługami zdrowotnymi świadczonymi przez pracownika służby zdrowia Pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia. W związku z tym, że umowy dotyczące tych Usług zawierane są na odległość, znajdują do nich zastosowanie przepisy: art. 12 ust. 1 pkt 1-12 i ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 i 3, art. 19, art. 21-24, art. 26-37 oraz art. 38 pkt 1, 3-6 i 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2020 poz. 287).

5. Zmiana terminu świadczenia usługi pobrania materiału diagnostycznego, niezależnie od sposobu jej zamówienia, może nastąpić za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Pacjent może odstąpić od umowy poprzez wysłanie wiadomości z oświadczeniem o odstąpieniu na adres email labada.poczta@gmail.com maksymalnie 24 godziny przed planowaną usługą.

2. Wszystkie dokonane płatności zostaną zwrócone w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent.


REKLAMACJE

1. Do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwis uprawniony jest Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona w ciągu 7 dni od daty wykonania Usługi.
2. Kontakt oraz złożenie reklamacji jest możliwy poprzez:

email labada.poczta@gmail.com


3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią w formie odpowiedniej do sposobu złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od chwili jej otrzymania, przy czym w razie braku sformułowania roszczenia względem Usługodawcy, Usługodawca może wezwać Użytkownika i udzielić odpowiedzi w ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania stanowiska Użytkownika.


4.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

    -Imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu;
    -Określenie przedmiotu reklamacji;
    -Czas, w którym miało dojść do nieprawidłowości;
    -Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
    -Ewentualne roszczenia względem Usługodawcy.


Regulamin

LOGO Labada Adrianna Korman

Zarezerwuj wizytę

530819205

Polityka prywatności

Regulamin

Obsługiwany obszar: Gdańsk i okolice, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Tczew

Mapa strony

KONTAKT

 

Bądź ze mną w kontakcie:

Poniedziałek- Niedziela

7:00 – 20:00

e-mail: labada.poczta@gmail.com

tel. 530819205

CENNIKI BADAŃ

DLA PACJENTA

Napisz e-mail

Zadzwoń do mnie

LABORATORIUM REALIZUJĄCE BADANIA

 
 
 

2023 © LABADA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

2023 © Synevo. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE FIRMY:

 

LABADA

Adrianna Korman

Gdańsk

NIP: 5833464766

REGON: 523734830

 

 

Ponad 2 tysiące rutynowych oraz zaawansowanych testów diagnostycznych w ofercie.

 

Szybkie testy na grypę typu A i B, Covid oraz RSV.

 

Opatrunki, zastrzyki, ściąganie szwów, kroplówki.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

ZAPISY ONLINE

LABORATORIUM SYNEVO GDAŃSK